Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Poptávkový formulář Prodejní a expediční místa Pokyny pro dodavatele a návštěvníky provozu Provoz Prunéřov Provoz Obrnice Provoz Chanov

Provoz Prunéřov

Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby zdržující se v areálu společnosti KERAMOST, a.s., jsou povinny dodržovat právní předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně, jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí a nezpůsobily ekologickou újmu.

Všeobecné zásady:

1. Provoz na komunikacích společnosti

a) Komunikace

b) Parkování

c) Pokyny pro řidiče – nakládka/vykládka

2. Pokyny pro případ úniku nebezpečných látek


Připojené dokumenty

Sicherheitshinweise - Betrieb Prunéřov
Safety instructions - plant Prunéřov
Bezpečnostní pokyny - provoz Prunéřov
Mapa/Map/Karte - PrunéřovFotogalerie

Foto_ Provoz Prunéřov 2015


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz