Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Obchodní údaje Obecné informace Certifikace REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Společenská odpovědnost Rekultivace Redukce emisí CO2 Compliance program Compliance - KERAMOST, a.s. Compliance - KERACLAY, a.s. Compliance - KERAKAOLIN, a.s.

Compliance - KERACLAY, a.s.

Prohlášení společnosti KERACLAY, a.s. k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Vedení akciové společnosti se v zájmu firmy KERACLAY, a.s. a jejích zaměstnanců rozhodlo v souvislosti s existujícím Compliance programem učinit jménem společnosti KERACLAY, a.s. toto:

p r o h l á š e n í

  1. Společnost KERACLAY, a.s. netoleruje jakoukoli formu trestné činnosti.
  2. Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci společnosti KERACLAY, a.s. dodržují legislativu České republiky stejně jako vnitřní organizační a řídící akty (OŘA) společnosti KERACLAY, a.s.
  3. Společnost KERACLAY, a.s. disponuje existujícím Compliance programem na předcházení trestní odpovědnosti.
  4. Společnost KERACLAY, a.s. v rámci své činnosti vyvíjí veškerou snahu k předcházení jednání fyzických osob, které by jí mohlo být přičitatelné dle ust. § 8 ZTOPO. Snaha o předcházení trestní odpovědnosti společnosti KERACLAY, a.s. je součástí její firemní kultury a etického kodexu společnosti.  
  5. Compliance program společnosti KERACLAY, a.s. byl vytvořen zejména za účelem předcházení trestné činnosti a nastavení řídícího a kontrolního systému společnosti KERACLAY, a.s.
  6. Compliance program není pouze jednorázovým souborem opatření, ale systémem pro kontinuální prevenci trestní odpovědnosti společnosti KERACLAY, a.s.. Compliance program je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.
  7. Základním stavebním kamenem Compliance programu je Etický kodex společnosti, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance společnosti KERACLAY, a.s..
  8. Společnost KERACLAY, a.s. připravila mechanismus identifikace trestněprávních a dalších rizik a vyzvala své zaměstnance, aby jej využívali k vyjadřováním obav a přijímání podání o zjištěných rizicích.

V Mostě dne 1. listopadu 2016

KERACLAY, a.s.
Milan Topolančin
ředitel společnosti

 

Nedílnou součástí tohoto prohlášení jsou níže uvedené přílohy:


Připojené dokumenty

Etický kodex - KERACLAY, a.s.
Linka důvěry - KERACLAY, a.s.

copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz