Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Pronájem kanceláří Zajištění důlně měřické činnosti Elektronické aukce Opravy a kontrolní vážení vozidel

Zajištění důlně měřické činnosti

Zajištění důlně měřické činnosti a výkonu funkce hlavního důlního měřiče dle Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb.

V rámci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zajišťujeme tyto služby:

V současnosti jsme schopni zajistit digitalizaci mapových podkladů, zabezpečení měřické dokumentace, vytvořit a spravovat digitální mapu, pravidelně doplňovat postupy těžby.

Tato data vytváříme ve 2D – rovinném zobrazení, včetně profilů, pro potřeby kontroly ze strany OBÚ v souladu s báňskými předpisy, především Vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb. Výstupy provádíme ve formátu *dxf. na CD a v analogovém barevném výstupu, pro potřeby běžného užití.

Na základě požadavků zákazníka dodáváme data ve formátu 3D s výstupem modelu terénu jak v digitální (*dxf.), tak v analogové formě.

Vedení digitální důlně měřické dokumentace

Dokumentaci vyhotovujeme na základě údajů získaných vlastním
měřením nebo údajů převzatých.

Dokumentace obsahuje:

Zpracování předpisu pro vedení digitální důlně měřické dokumentace (DMD)

Při tvorbě digitální dokumentace je zapotřebí postupovat tak, aby byla dodržena Vyhláška č.435/1992 Sb. ČBÚ. Zejména je nutné:

To vše obsahuje předpis pro vedení digitální DMD.

Zaměřování postupu těžby včetně kubaturních výpočtů

Zaměřování deponovaných surovin a zemin včetně kubaturních výpočtů

 

V případě zájmu o cenovou nabídku kontaktujte Bc. Markétu Šťastnou 
(e-mail: stastna@keramost.cz, tel.: 476 442 629).copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz