Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Obecné informace Obchodní údaje Certifikace Compliance program a vnitřní oznamovací systém Společenská odpovědnost REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Rekultivace Redukce emisí CO2

Profil

Obecné informace
Akciové společnosti KERAMOST a KERACLAY těží, zpracovávají a dodávají nerostné nemetalické suroviny prvotřídní kvality. Základem portfolia jsou vlastní ložiska se zásobami surovin na desítky let.

Obchodní údaje
Veškeré obchodní informace o společnostech naleznete v této části.

Certifikace
Společnosti KERAMOST, a.s.; KERACLAY, a.s. dokumentují, uplatňují a udržují systém managementu bezpečnosti a ochrany, kvality a životního prostředí.

Compliance program a vnitřní oznamovací systém
Vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování akciových společností "KERA" a jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře čistě obchodních vztahů, ale i v dalších oblastech činnosti a existence.

Společenská odpovědnost
Společenská odpovědnost firem nespočívá v tom, co musí dělat, ale v tom, co mohou dělat. I my se snažíme rozvíjet principy dobročinnosti a partnerství.

REACH
V roce 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pro které se vžila zkratka REACH.

Rekultivace
Základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím rekultivací je navrácení krajinného systému tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků zpět do produktivního sociálně-ekonomického využívání.

Realizace projektů s podporou EU a ČR
Pro modernizaci přístrojového vybavení, inovaci a vývoj nových produktů jsme realizovali několik projektů za podpory EU a ČR.

Redukce emisí CO2
KERAMOST, a.s. považuje snižování emisí oxidu uhličitého za klíčové opatření v boji proti klimatickým změnám. Naplňování tohoto závazku je naším dlouhodobým cílem.


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz