Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Šamotová hmota Znělec Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Produkty

Bentonity
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
V portfoliu naleznete bentonity aktivované, neaktivované i směsné, vhodné pro použití ve slévárenství, stavebnictví, či v ekologických aplikacích.

Vysoušedlo
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Vysoušedlo využívající sorpční schopnost vybraných druhů bentonitů. Je určen zejména pro obalovou techniku, k ochraně výrobků proti korozi.

Drcené kamenivo - Čedič
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Drcené kamenivo - čedič pro použití ve všech oblastech stavebního průmyslu. K dispozici jsou různé frakce dle požadavku zákazníka.

Steliva
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Přírodní steliva splňují náročné požadavky zákazníků na trzích Evropské unie. Vlastnosti jako je hrudkování, bezprašnost a dokonalá absorpce pachu patří k našim standardům.

Metakaolin
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Metakaolin je mletý, tepelně upravený plavený kaolin. Používá se jako přísada do žárovzdorných materiálů, betonů a malt, plnivo do pryže a plastů.

Jíly
Vyrábí a dodává KERACLAY, a.s.
Těžené jíly, těsnící jíly a směsné jíly nalézají uplatnění zejména při výrobě žáruvzdorných výrobků, sanitární keramiky, obkladů a dlažeb.

Znělec
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Výlevná magmatická hornina, která se používá jako tavivo do keramických hmot a některých sklářských kmenů. Použitím znělce se dosáhne poklesu tavící teploty a zkrácení doby pálení.

Šamotová hmota
Vyrábí a dodává KERACLAY, a.s.
Kompletní šamotová hmota včetně ostřiv použitelná pro výrobu licího šamotu. Šamotová hmota AWL D 0-1 je určena pro použití ve slévárnách oceli pro tvorbu licích kanálků, licích trubek a tvarovek.

Kaoliny
Vyrábí a dodává KERAMOST, a.s.
Kaolin Rokle je speciální papírenský plnící kaolin. Mletý kaolin Rokle je speciální gumárenský plnící kaolin.

Keramické hmoty
Vyrábí a dodává KERACLAY, a.s.
Licí keramické hmoty jsou vhodné pro dekorativní keramiku. Plastické točírenské hmoty pak pro výrobu užitkové keramiky.

Kamenivo - pískovec
Vyrábí a dodává KERACLAY, a.s.
Drcené kamenivo pro přípravu staveb, budování komunikací, drenážních systémů apod.


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz