Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Certifikace KERAMOST, a.s. KERACLAY, a.s. KERAKAOLIN, a.s. Obchodní údaje Obecné informace REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Společenská odpovědnost Rekultivace Redukce emisí CO2 Compliance program

KERACLAY, a.s.

Politika integrovaného systému řízení

Společnost KERACLAY, a.s. má zaveden integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost zavedla a udržuje systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

V rámci své činnosti se vrcholové vedení společnosti zavazuje:

Za naplňování politiky integrovaného systému řízení jsou odpovědni všichni její zaměstnanci.

V Brníku, 1.10.2019

Milan Topolančin
ředitel společnosti


Připojené dokumenty

KERACLAY IMS-CZ

copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz