Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Certifikace KERAMOST, a.s. KERACLAY, a.s. KERAKAOLIN, a.s. Obchodní údaje Obecné informace REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Společenská odpovědnost Rekultivace Redukce emisí CO2 Compliance program

KERAMOST, a.s.

Politika integrovaného systému řízení

Společnost KERAMOST, a.s. má zaveden integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost zavedla a udržuje systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2008.

V rámci své činnosti se vrcholové vedení společnosti zavazuje:

Za naplňování politiky integrovaného systému řízení jsou odpovědni všichni její zaměstnanci.

V Mostě, 1.10.2019

Ing. Zdeněk Vyskočil
generální ředitel

BRC - Consumer Product, General Merchandise

Akciová společnost KERAMOST v srpnu absolvovala audit BRC, což je známý a evropsky uznávaný standard pro potravinářské i nepotravinářské výrobky (BRC - Consumer Products, General Merchandise). Tento standard je stále častěji vyžadován obchodními řetězci jako deklarace bezpečnosti, legálnosti a kvality finálního produktu. Audit prováděla společnost Lloyd´s Register EMEA, LRQA Prague. Po úspěšném absolvování všech požadavků obdržela společnost KERAMOST, a.s. certifikát pro výrobu steliva v provozu Obrnice a Prunéřov, s platností 1 rok.

Hlavní body auditu:


Připojené dokumenty

BRC - provoz Prunéřov
BRC - provoz Obrnice
KERAMOST IMS-CZFotogalerie

brc


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz