Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Obecné informace Obchodní údaje Certifikace Compliance program a vnitřní oznamovací systém Společenská odpovědnost Realizace projektů s podporou EU a ČR Rekultivace REACH Redukce emisí CO2

REACH

V roce 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Evropská agentura pro chemické látky bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH.

Společnosti prohlašují, že žádný z jejich produktů nepodléhá povinné registraci dle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek“. Konkrétně jsou tyto produkty a materiály vyjmuty z povinnosti registrace dle přílohy V. odst. 7 výše uvedeného Nařízení č. 1907/2006. Jedná se totiž o materiály přirozeně se vyskytující a chemicky neupravované.


Připojené dokumenty

Zpráva o předregistraci - Kaolin
Zpráva o předregistraci - Bentonit

copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz