Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Obecné informace Obchodní údaje Certifikace Compliance program a vnitřní oznamovací systém Společenská odpovědnost Rekultivace REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Redukce emisí CO2

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) se v posledních několika letech stala velmi důležitou součástí strategického chování firem, které usilují o to být úspěšné oblasti podnikání, ochrany spotřebitelů a životního prostředí. V souladu se strategií společenské odpovědnosti postavené na pilířích ekonomické efektivnosti, odpovědnosti k životnímu prostředí a společenské angažovanosti v komunitě, ve které akciová společnost podniká. Tyto zásady ve svém obchodním chování a plánování uplatňuje i společnost KERAMOST, a.s.

Hlavní oblasti společenské odpovědnosti společnosti KERAMOST, a.s.:

Příklady uskutečněných a podpořených projektů:

Projekt Kočičí přání

Charitativní akce pořádaná na podporu koček z celé České republiky. Tento projekt má dvě části - vánoční a velikonoční. Zaměřuje se v prvé řadě na získání krmiv, chovatelských potřeb a léčiv pro kočky nemocné, hendikepované a malá koťata. OS Devět životů ve spolupráci s Lenkou Palovou tuto akci organizuje od Vánoc 2010. Patronkami sbírek je Ester Kočičková a Lucie Vondráčková. Společnost KERAMOST, a.s. v rámci projektu „Strom splněných kočičích přání“ daruje opuštěným kočkám v mosteckém útulku 1,92 tuny bentonitového hrudkujícího steliva.

Nemocnice Most

V rámci dlouhodobé spolupráce každý rok věnujeme chirurgickému oddělení Nemocnice Most, o.z. moderní  vybavení, které pomáhá široké veřejnosti:

Materiální podpora zvířecích útulků

Společnost KERAMOST, a.s. dlouhodobě materiálně podporuje zvířecí útulky formou daru palet steliv pro kočky. Mezi podporované kočičí útulky patří například O.S. Mostecké kočky, Kočičí Azyl, O.S. Šanta kočičí, Srdcem pro kočky o.s., Pražský spolek ochránců zvířat... Naší snahou je podpořit tyto organizace a lidi, kteří se starají o tato zvířata, zajistit jim věcné dary pro jejich svěřence a umožnit jim najít nová přátelství a kontakty, které je podpoří a pomohou jim v jejich péči o tyto živé němé bytosti.

Mladý záchranář

Soutěž Malý záchranář je pořádána ve spolupráci s Asociací Záchranný kruh a je určena pro žáky 6. - 8. tříd základních škol Ústeckého kraje. Koná se pravidelně na jaře na jednotlivých územních odborech HZS Ústeckého kraje. Společnost KERAMOST, a.s. každý rok věnuje pro všechny zúčastněné propagační předměty.

Mateřská školka Oleška v okrese Kolín

Podpora mateřské školy v obci Oleška je další z tradičních záležitostí. Snažíme se tímto přispět především na potřebné vybavení a modernizaci MŠ. Radost dětí je nám vždy více než dostatečnou odměnou.

Dětský den v Braňanech

Podpora dětského dne v obci Braňany, která je v sousedství našich provozních lokalit. Děti z Braňan a okolí opět ukázaly svůj talent a prožily krásné odpoledne plné soutěží a atrakcí.

Střední škola Horní Bříza

Střední škola v Horní Bříze obdržela dar z produkce společnosti KERAMOST, a.s. ve formě 1 tuny licí keramické hmoty k praktické výuce keramických technologií svých žáků pro zdokonalení jejich znalostí a dovedností.

Soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel

V květnu  proběhla soutěž O pohár ředitelky územního odboru Most ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v areálu CPS Most. Jedná se o soutěž, kde hasiči vyprošťují zraněné osoby z  havarovaných vozidel. Společnost KERAMOST, a.s. se rozhodla tuto soutěž podpořit a věnovat věcné dary.

Výstava děl Oldřicha Kulhánka a Dagmar Fáberové

Podpora výstavy výjimečného výtvarníka grafika Oldřicha Kulhánka, v prostorách 3. ZŠ v Mostě. Tento umělec patří k nepřehlédnutelným osobnostem domácí i světové výtvarné scenérie. Jen několika umělcům se podařilo, aby jejich díla doslova zlidověla. Oldřich Kulhánek k nim patří. Snad není v této zemi člověka, který by neznal například jeho Anežku Českou, Karla IV. nebo Františka Palackého a T. G. Masaryka. Zatímco velké grafické listy tvoří otevřené cykly, drobná grafika se vyznačuje značnou námětovou pestrostí, bohatým dějem a dokazuje, že umělcova fantazie je doslova nevyčerpatelná.

Publikace „Jak se sází strom“

I když společnost KERAMOST, a.s. se již ve své přímé těžební činnosti řídí ekologickými normami, rozhodla se nad rámec toho finančně podpořit vydání  Publikace „Jak se sází strom“. Očekávaný výtěžek z prodeje bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v České republice. Kompenzujeme tak emise oxidu uhličitého, předcházíme změnám klimatu a vytváříme prostor pro volně žijící živočichy. Knížka „Jak se sází strom“ byla slavnostně pokřtěna na brněnském výstavišti dne 25. června 2011 ředitelem Nadace Partnerství MVDr. Miroslavem Kundratou, předsedou představenstva Ing. Jiřím Fílou a významným hostem společnosti KERAMOST, a.s. a dlouholetou kolegyní - zpěvačkou paní Evou Pilarovou.

Aerodrom Most

Generální partnerství a výstavba vodního kanálu, který slouží parašutistům v nové divácky velice atraktivní disciplíně nazývané „swooping“.  Pilotování rychlostního padáku (až 120 km/h), jak si tuto disciplínu parašutisté volně překládají, spočívá v přesném přeletu nad vodním příkopem. Aerodrom Most je první v republice s takovýmto vodním kanálem, který bude díky platným parametrům použitelný i pro případné mistrovství Evropy.

Podpora kultury v regionu

Dlouholetá finanční podpora aktivit koncertní agentury Macek Music Management Most s cílem zprostředkovávat hudební umělce v Podkrušnohorském regionu a tedy organizovat hudební koncertní cykly.
Související odkazy

Aerodrom Most
Křest brožury Jak se sází strom 2011
Sen zvířat 2011
Nadace Partnerství

Fotogalerie

Projekt Kočičí přání Soutěž hasičů ve vyprošťování osob 2012 Soutěž hasičů ve vyprošťování osob 2012 O. Kulhánek a Ing. J. Fíla, generální ředitel KERAMOST, a.s. O. Kulhánek obdivuje keramickou hmotu KERAMOST, a.s. Macek Music Management Most Aerodrom Most foto Sen zvířat 2011 d Nadace Partnerství Podpora útulků


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz