Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Kaoliny

Kaolin Rokle

Kaolin Rokle je speciální papírenský plnící kaolin. Jeho typickou vlastností je nízká abraze a vysoká bělost.

Balení

Kaolin je dodávaný jako granulát ve formě sušených nudliček převážně volně ložených do vagónů nebo kamionů.
Možné je také balení v obalech třídy big bag.

Mletý kaolin Rokle

Mletý kaolin Rokle je speciální gumárenský plnící kaolin. Jeho typickou vlastností je nízká abraze a vysoká bělost.

Balení

Mletý kaolin Rokle je dodávaný v obalech big bag nebo v papírových pytlích.


Chemická analýza

Informativní hodnoty

Název Kaolin Rokle Mletý kaolin Rokle
SiO2 (%) 53,08 53,08
Al2O3 (% 42,55 42,55
Fe2O3 (% 1,14 1,14
CaO (%) 0,13 0,13
MgO (%) 0,29 0,29
K2O + Na2 1,27 1,27
Úroveň vdechnutelného křemíku - < 1

Technické parametry

Informativní hodnoty

Název Kaolin Rokle Mletý kaolin Rokle
Ztráta žíháním 900°C (%) 12, 86 12,86
Bělost (R 457 % abs.) min. 79 min. 79
Abraze (AT 1000 mg) max. 15 max. 15
Vlhkost (%) max. 12 < 1
pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5
Zrnitost > 0,045 mm (%) max. 0,05 -
Zrnitost < 2 mm (%) min. 50 -
Velikost částic < 2 μm (%) - min. 50
Specifická hustota (kg/m3) - 2 650
Objemová hmotnost (kg/m3) - 350 - 600
Specifický povrch Sg (m2/g) 10,7 10,7
Zbytek na sítě 0,063 μm (%) - max. 0,05
Index hmotnostní aktivity I max. 1 max. 1

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Kaolin Rokle mletý
Bezpečnostní list - Kaolin Rokle


Související odkazy

KERAKAOLIN, a.s.

Fotogalerie

Lom Rokle 1 Kaolin Kadaň 1


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz