Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Kaoliny

Kaolin Rokle

Kaolin Rokle je speciální papírenský plnící kaolin. Jeho typickou vlastností je nízká abraze a vysoká bělost.

Balení

Kaolin je dodávaný jako granulát ve formě sušených nudliček převážně volně ložených do vagónů nebo kamionů.
Možné je také balení v obalech třídy big bag.


Technické parametry

Informativní hodnoty

Název Kaolin Rokle Mletý kaolin Rokle
Ztráta žíháním 900°C (%) 12, 86 12,86
Bělost (R 457 % abs.) min. 79 min. 79
Abraze (AT 1000 mg) max. 15 max. 15
Vlhkost (%) max. 12 < 1
pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5
Zrnitost > 0,045 mm (%) max. 0,05 -
Zrnitost < 2 mm (%) min. 50 -
Velikost částic < 2 μm (%) - min. 50
Specifická hustota (kg/m3) - 2 650
Objemová hmotnost (kg/m3) - 350 - 600
Specifický povrch Sg (m2/g) 10,7 10,7
Zbytek na sítě 0,063 μm (%) - max. 0,05
Index hmotnostní aktivity I max. 1 max. 1

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Kaolin RokleFotogalerie

Lom Rokle 1 Kaolin


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz