Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Licí hmoty Točírenské hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Keramické hmoty

Licí hmoty
Keramické hmoty pro lití do sádrových forem s bělavým až šedým střepem po výpalu pro výrobu užitkové i ozdobné keramiky, které se vyznačují převážně nižšími vypalovacími teplotami, což se příznivě projevuje v úspoře energie.

Točírenské hmoty
Točírenské a hrnčířské keramické hmoty s okrovým a hnědým střepem po výpalu ideální pro výrobu užitkové keramiky s nižší vypalovací teplotou.


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz