Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Drcené kamenivo - Čedič Steliva Metakaolin Jíly Těžené jíly Těsnící jíly Směsné jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Jíly

Těžené jíly
Kvalitní a ojedinělé jíly, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. Tyto jíly jsou vysoce žáruvzdorné, málo až středně plastické, světle se pálící, s vysokým zastoupením jílových minerálů.

Těsnící jíly
Těsnící (studnařské) jíly představují ekologicky nezávadný, avšak naprosto spolehlivý prostředek k ochraně životního prostředí.

Směsné jíly
Pomocí míchání různých druhů jílů se dosahuje zvyšování požadovaných vlastností. Vytváří se tak nový produkt s charakteristikami, kterých by se jinak nedalo dosáhnout.


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz