Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Metakaolin

Metakaolin KM 60

Metakaolin je mletý, tepelně upravený plavený kaolin. Používá se jako přísada do žárovzdorných materiálů, betonů a malt, jako plnivo do pryže a plastů i pro další aplikace.

Doporučení pro manipulaci a skladování

Obal musí být neprodyšně uzavřen z důvodu absorbce vody a vodní páry do materiálu.

Balení

Dodávaný v obalech BIG-BAG s PE vložkou, další možnosti po dohodě s odběratelem.

Informace k bezpečnosti zdraví


Chemická analýza

Informativní hodnoty

Název Metakaolin KM 60
SiO2 (%) 50 - 55
Al2O3 (% min. 40
Fe2O3 (% max. 1,45
CaO (%) 0,05 - 0,5
MgO (%) 0,20 - 0,45
K2O + Na2 max. 1,5

Technické parametry

Informativní hodnoty

Název Metakaolin KM 60
Ztráta žíháním 900°C (%) max. 3,5
Ztráta žíháním 1100°C (%) max. 3,5
Bělost (R 457 % abs.) cca 70
Index hmotnostní aktivity l 0,8
Hmotnost. aktiv. Ra226 (Bq/kg) 100
Zbytek na sítě 0,063 μm (%) max. 2
Zbytek na sítě 0,040 μm (%) max. 3

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Metakaolin


Související odkazy

KERAMOST, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz