Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Drcené kamenivo - Čedič

Firma KERAMOST, a.s. nově nabízí drcené kamenivo - čedič.

Jedná se o tmavou horninu s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy i s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Čedič má charakteristickou jemnozrnnou stavbu vzniklou rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Má sloupcovitou odlučnost a méně než 20 objemových procent křemene, méně než 10 % foidů a minimálně 65 % živců ve formě plagioklasu.

Čedič je běžně drcen a tříděn do frakcí 0/63 a 63/200 mm. Je také možné volit jiné třídění dle požadavku zákazníka. Výrobek je určen jako zásypová či drenážní směs a materiál pro terénní úpravy či zpevnění povrchů.

Poptávky prosím zasílejte na uvedený kontakt:

Ing. Zdeněk Vyskočil
E-mail: vyskocil@keramost.cz
Tel.: 476 442 502


Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - ČedičFotogalerie

Čedič frakce


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz