Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Písek a kamenivo

Tříděný písek

Jedná se o písek z úpravy kaolinu a je označen obchodním názvem KAMENIVO 0/2.
 
Kamenivo 0/2 Kadaň je deklarováno podle ČSN EN 13139 pro malty na vnější a vnitřní omítky (prohlášení o shodě CE, číslo certifikátu ES 1020-CPD-030028214). Kamenivo je také velmi vhodné pro lože dlažeb a jako výplňový materiál do spár, dále do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK - VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár.
 
Písek nabízí KERAKAOLIN, a.s. v provoze Kadaň - kaolínka. Odvoz je možný vozidly zákazníka. 

Balení: volně loženo

Drcené kamenivo

Jedná se o kamenivo - drcený pískovec z vlastních zdrojů. Je vhodný pro firmy, zabývající se přípravou staveb, budováním komunikací, drenážních systémů a podobnými aktivitami. Frakce 0 - 20 mm a 20 - 40 mm lze použít jako ztužující vrstvu při výstavbě vrstevnatých (sendvičových) násypů. Dodáváme též jako netříděné kamenivo frakce 0 - 500 mm.
 
Tento materiál nabízíme za výhodných podmínek z lokality v ekonomické vzdálenosti od hlavního města.
 
Materiál nabízí KERACLAY, a.s. v provoze Nehvizdy, Horoušanská ul., 250 81 Nehvizdy. Odvoz možný vozidly zákazníka. 


Balení: volně loženo


Sítový rozbor

v % hmot.

Zobrazit tabulku v novém okně

Technické parametry

Informativní hodnoty

Název Tříděný písek Drcené kamenivo
Nasákavost (% hm.) 0,7 -
Objemová hmotnost (mg/m3) 2,64 -
Obsah přír. radionuklidů (Bq/k 11 -
Jemné částice f (% hm.) 1,5 -
Sírany rozpustné v kyselině (% 0,01 -
Ztráta žíháním (%) 1,58 -
Chloridy rozpustné ve vodě (% 0,0016 -
Nadsítné celkové - 2
Podíl zrn do 4 mm (ŠP) - 32,8
Odplavitelné látky - 2,5
Tvarový index - 30,8
Otlukovost - 98,4
Nasákavost váhová - 11,2
Cizorodé částice - 0

Chemická analýza

Tříděný písek (Kamenivo 0/2)

Zobrazit tabulku v novém okně


Související odkazy

KERAKAOLIN, a.s.
KERACLAY, a.s.

Fotogalerie

Písek


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz