Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Vysoušedlo

Vysoušedlo DEHYDROSIL, který využívá vysokou sorpční schopnost vybraných druhů neaktivovaných bentonitů, je určen zejména pro obalovou techniku a k ochraně výrobků proti korozi. Používá se k odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř obalu, m.j. při lodní přepravě nebo při dlouhodobějším skladování zboží vyžadujícího suché prostředí. DEHYDROSIL  je vhodný pro jednorázové použití.

Ekologická nezávadnost a inertní povaha použitého vysoušedla DEHYDROSIL umožňuje jeho likvidaci zařazením do komunálního odpadu.

Účel a princip ochranného balení

Všeobecné jsou průmyslové výrobky rozličného druhu, především výrobky z oboru strojírenství, elektrotechniky, jemné mechaniky ale i výrobky potravinářské a chemické vystaveny při dopravě a skladování vlivu vzdušné vlhkosti. Zvlhnutí výrobků spolu s agresivními složkami atmosféry (kysličník siřičitý, uhličitý, různé soli) způsobují jejich korozi, plesnivění a jiné fyzikálně-chemické změny, které výrobek poškozují, snižují jeho kvalitu a způsobují velmi často značné hmotné škody.
Princip ochranného balení spočívá v tom, že výrobek je zabalen do obalu, který zamezuje přístupu vzdušné vlhkosti a uvnitř obalu je pomoci vysoušedla snížena relativní vlhkost vzduchu pod hranici 30 až 50% v závislosti na době a podmínkách skladování nebo přepravy a na druhu chráněného výrobku.

Úprava a balení Dehydrosilu

Dehydrosil se vysouší (aktivuje) a balí do speciálních funkčních textilních sáčků s papírovou vložkou. Tato úprava zabezpečuje dobrou propustnost pro vodní páry, ale zamezuje rozprašování vysoušedla. Sáčky jsou opatřeny tkalounem pro uchycení v obalu. Vysoušedlo je teda dodáváno v aktivním stavu přímo připravené bez jakýchkoliv úprav k použití.Sáčky s vysoušedlem jsou dodávány v transportním obalu, který zamezuje přístupu vlhkosti. Transportním obalem je polyethylenový sud. Tato úprava zabezepčuje ochranu vysoušedla v neporušeném stavu po dobu 1 roku. I po této době je přírůstek vlhkosti velmi malý, doporučujeme však při použití staršího Dehydrosilu provést zkoušky na obsah zbytkové vlhkosti. Dehydrosil volně uložený na vzduchu při relativní vlhkosti asi 50% ztrácí po 1/2 hodině 0,5-1% ze své adsorpční kapacity.

Hlavní zásady při použití Dehydrosilu

Ačkoliv Dehydrosil je chemicky inertní materiál a nepůsobí korozivně, je třeba sáčky v ochranném obalu umístit a zajistit tak, aby nemohlo dojít k poškození sáčků ostrými hranami a aby sáček nebyl v přímém kontaktu s chráněným výrobkem. Je třeba zabezpečit rovnoměrné rozdělení sáčků v celém prostoru obalu. U rozměrnějších obalů je lépe použít několika menších sáčků než jednoho velkého.

Stanovení potřebného množství Dehydrosilu

Potřebné množství Dehydrosilu do ochranného obalu závisí na celé řadě faktorů:


Technické parametry

Informativní hodnoty

* Sorpční schopnost při 54% r.v. vzduchu a teplotě 25°C

Název Vysoušedlo
Zbytková vlhkost (%) max. 2,5
Sorpční schopnost* (%) min. 12
Sypná hmotnost (kg/m3) 900 - 1 100

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Bentonit neaktivovaný


Související odkazy

KERAMOST, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz