Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Certifikace Obchodní údaje Obecné informace KERAMOST, a.s. KERACLAY, a.s. KERAKAOLIN, a.s. REACH Realizace projektů s podporou EU a ČR Společenská odpovědnost Rekultivace Redukce emisí CO2 Compliance program

KERAMOST, a.s.

KERAMOST, a. s.

Žatecká 1899/25
434 30 Most

Tel.: +420 476 442 511, Fax: +420 476 704 405
E-mail: keramost@keramost.cz
Kde nás najdete

Sídlem ředitelství akciové společnosti KERAMOST, a.s. a jejich právních předchůdců je město Most. Před spojením jednotlivých malých soukromých výroben a těžeben, které v průběhu několika desetiletí vytvořily dnešní akciovou společnost, byla dodržována praxe, že správní budova byla prakticky vždy součástí i provozních objektů. Tento stav se přežil a musel být logicky opuštěn. Proto bylo po roce 1945 ředitelství nejprve Mosteckých keramických závodů a následně i Severočeských keramických závodů Most umístěno v secesní vile v blízko centra města. S postupující expanzí firmy a racionalizací řízení byl tento stav stále méně vyhovující. Rozhodujícím impulsem ke změně byla celková likvidace starého Mostu. V jejím důsledku byl vybudován moderní objekt na okraji města ve výhodné poloze s odpovídajícími prostory i zázemím. V něm působí ředitelství společnosti od 1. 1. 1978 dodnes. Byla zachována zásada ponechat sídlo firmy v centru severočeské pánevní oblasti, neboť je s ní spjato řadou aktivit, je v optimální vzdálenosti k většině svých podřízených složek - závodů i těžeben a má také vhodné napojení na instituce státní i odborné správy.

Akciová společnost KERAMOST byla založena 1.1. 1994 transformováním bývalého státního podniku Severočeské keramické závody Most. Tradice výroby keramického zboží sahá do období kolem roku 1880, kdy právní předchůdci akciové společnosti KERAMOST již využívali jednak surovinové zdroje v regionu a jednak nacházeliodbytiště pro své produkty v mohutně se rozvíjejícím průmyslu severních Čech. To se týká především šamotových výrobků, kameniny, kaolinu a později také bentonitu.

Dnešní provoz Obrnice byl uveden do provozu v roce 1969, kdy nahradil dosavadní výrobnu upravených bentonitů v Libkovicích. Zvyšující se požadavky čs. metalurgie a rozšiřující se počet oborů, v nichž nacházel bentonit uplatnění byly hlavními důvody k vybudování nové technologicky moderní úpravny. Navíc byla postavena v těsné blízkosti ložisek kvalitní suroviny. V současnosti provoz Obrnice představuje nejvýznamnějšího producenta výrobků na bázi bentonitů v České republice. Ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery neustále rozvíjí možnosti bentonitu pro uspokojení potřeb zákazníků. Rozhodující podíl sortimentu je určen pro potřeby hutnictví, dále jsou výrobky používány ve stavebnictví, chovatelství, geologii, krmivářství, při čištění odpadních vod a skládkování pevného odpadu. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí využití je kladen velký důraz na důsledně selektivní těžbu. Tento postup zajišťuje stabilní kvalitu jednotlivých značek a také homogenitu v rámci samotných dodávek.Související odkazy

Videoprezentace - výroba bentonitů
Videoprezentace - výroba steliv

Vysoušedlo
Bentonity pro slévárenství
Bentonity pro stavebnictví
Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi
Bentonity na čištění odpadních vod
Znělec
Charakteristika / Steliva
Metakaolin

Fotogalerie

Obrnice 2 Obrnice 1 Most 1 Obrnice 3


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz