Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Licí hmoty Točírenské hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Licí hmoty

LVK

Licí hmota pro výrobu ozdobné keramiky s pórovitým střepem o nasákavosti varem kolem 20 %. Doporučená teplota výpalu je 950 - 1100 °C. Barva vypáleného střepu je bělavá. Hmota se připravuje rozplavováním ze za sucha mleté hmoty s vodou a s dispergátory (soda + vodní sklo + popř.  AXILAT 32 A) na suspenzi vhodnou pro lití do sádrových forem.

 LUD

Licí hmota diturvitového typu pro výrobu užitkové keramiky o nasákavosti varem pod 3 %. Doporučená teplota výpalu je 1170 - 1240 °C. Barva vypáleného střepu je velmi světle šedá. Hmota se připravuje rozplavováním ze za sucha mleté suché směsi s vodou a dispergátory (soda + vodní sklo + popř. též AXILAT 32 A) na suspenzi určenou pro lití do sádrových forem.

LUS

Licí hmota slinující pro výrobu užitkové keramiky o nasákavosti varem pod 5 %. Doporučená teplota výpalu je 1100 - 1200 °C. Barva vypáleného střepu je okrově šedá. Hmota se připravuje rozplavováním ze za sucha mleté hmoty s vodou a dispergátory (soda + vodní sklo + popř též AXILAT 32 A) na suspenzi určenou pro lití do sádrových forem.

LUS/PL

Plastická verze licí hmoty LUS pro výrobu užitkové keramiky o nasákavosti varem pod 5 %. Doporučená teplota výpalu je 1100 - 1200 °C. Barva vypáleného střepu je okrově šedá. Tvoří měkčí pomalu zatuhávající střep, který umožňuje bohatou retuš. Hmota se připravuje rozplavováním ze za sucha mleté hmoty s vodou a dispergátory (soda + vodní sklo) na suspenzi vhodnou pro lití do sádrových forem.


Technické parametry licích hmot

Název LVK LUD LUS LUS/PL
Teplota výpalu (°C) 950 - 1 100 1 170 - 1 240 1 100 - 1 200 1 100 - 1 200
Nasákavost (%) cca 20 max. 3 max. 5 max. 5
KTRα 20 - 480 °C (K-1) 65.10-7 65.10-7 73.10-7 75.10-7
Barva po výpalu bělavá světle šedá okrově šedá okrově šedá

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Keramické hmoty
Příprava hmot
Doporučené glazury


Související odkazy

KERACLAY, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz