Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Těsnící jíly Směsné jíly Těžené jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Těsnící jíly

Těsnící (studnařské) jíly představují ekologicky nezávadný, avšak naprosto spolehlivý prostředek k ochraně životního prostředí. Jíly neobsahují žádné nežádoucí příměsi. Jílová bariéra je vytvořena na fyzikálním principu, je samozhojitelná a kopíruje případné pohyby terénu bez omezení své funkce. Díky svým ověřeným vlastnostem představují velmi vhodný materiál k řešení problémů při stavbě protipovodňových i běžných hrází, ochraně vod před kontaminací průsaky ze skládek odpadů, úložišť ropných látek, produktovodů a také k těsnění studní před průsaky povrchových vod.

Balení a expedice

Těsnící (studnařské) jíly nabízíme ve dvou variantách dle kvality a frakce 1) a 2) viz níže s různými expedičními místy (Brník / Nehvizdy). V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení společnosti KERACLAY, a.s.

Obchodní název:

1) "TJN"
2) "WBT"

Zrnitost:

1) 0 - 500 mm - jíl kusový
2) 0 - 100 mm - jíl drcený, (varianta jílu mikromletého 4% do 0,063 mm)

Balení:

1) Volně loženo
2) Volně loženo, (varianta balení v 40 kg papírových pytlích)

Prodejní místa:

1) KERACLAY, a.s., provoz Nehvizdy, Horoušanská ul. 234, 250 81  Nehvizdy
2) KERACLAY, a.s., provoz Brník, Brník 76, 281 63  Oleška

Provozní doba:

Po - Pá: 6:00 - 10:30 hod. 11:00 - 14:00 hod.

Způsob platby:

Zálohová faktura nebo platba v hotovosti


Technické parametry

Informativní hodnoty

Název TJN WBT
Popis zeminy jíl písčitý jíl se střední plasticitou
Třída/symbol F4/CS F6/CI
Mez tekutosti (%) 35,5 41,9
Mez plasticity (%) 20,2 23,3
Index plasticity (%) 15,3 18,6
Číslo konzistence 1,516 = pevná 1,942 = tvrdá
Koeficient filtrace m/s po hut 3,75 x 10-9 7,85 x 10-9
Obsah org. látek (%) 7,55 1,75

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Jíly


Související odkazy

KERACLAY, a.s.

Fotogalerie

Schéma vrtané studny


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz