Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Těsnící jíly Směsné jíly Těžené jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Těžené jíly

Těžba a úprava jílů je soustředěna především do provozu Brník, který se nachází nedaleko Kostelce nad Černými lesy, tedy v oblasti s významnou tradicí výroby keramického zboží. Jíly se těží také v Nehvizdech v bývalém okrese Praha – východ.

Keramické jíly, které jsou zde těženy povrchovým způsobem a dále upravovány, byly před miliony let ukládány na dno pravěkého moře, které se rozprostíralo v oblasti středočeské křídové tabule.

Ložiska, těžená společností KERACLAY, a.s., v sobě obsahují řadu vynikajících keramických jílů a jílovců, mezi nimiž převažují suroviny pro výrobu žárovzdorného zboží díky relativně vysokému obsahu Al2O3, nízkému obsahu železa, obecně vysokým obsahem jílových minerálů a většinou také malým obsahem organických příměsí. Tyto suroviny jsou m.j. vyhledávány i pro svoji bělavou barvu po výpalu.

V současnosti je v nabídce provozu Brník akciové společnosti KERACLAY zhruba 16 druhů jílů a jílovců, které jsou vhodné pro výrobu lupků, jako součást pracovních hmot žárovzdorného zboží umožňujících rychlovýpal a některé z nich se hodí i pro jednožárovou výrobu póroviny a také pro sanitární keramiku, obklady či dlažbu. Díky tomu, že provoz Brník disponuje výkonnou mlýnicí je většina produkce nabízena jako mikromletá, což významně rozšiřuje spektrum jejího využití.


Připojené dokumenty

Technické parametry - těžené jíly
Bezpečnostní list - Jíly


Související odkazy

KERACLAY, a.s.

Fotogalerie

Lom 1 Lom 2


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz