Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Těžené jíly Těsnící jíly Směsné jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Směsné jíly

Jíl IBB

Směsný pórovinový jíl. Směs málo až středně plastického jílu. Je velmi vhodný do výrobků se světlým pórovitým střepem a pro výrobu žáruvzdorného zboží (např. sklářské pánve). Pro rychlovýpal není vhodný - obsah organických látek jsou cca 2%.

Jíl WA

Směsný plastický jíl. Je vhodný jako jílová polohmota pro výrobu šamotového zboží. Ostření je třeba zajistit páleným lupkem až do poměru 1 : 1 (jíl : lupek). Jíl je vhodný též do hmot dlaždicových, obkládačkových a pro užitkovou keramiku a také hmot pro rychlovýpal (obsah organických látek je 0,6%). Plasticitu a tavící účinky je třeba korigovat dalšími jíly, ostřivy a tavivy.

Jíl WBTS

Směsný středně plastický žáruvzdorný jíl, vhodný do výrobků se světlým střepem. Obsahuje organické látky od 1,5 do 3%.

Balení a expedice:

Směsné jíly IBB a WA se dodávají drcené volně ložené nebo mikromleté v suchém stavu v papírových pytlích nebo v obalech typu big-bag na paletách. Směsné jíly WBTS a WS-1 dodáváme pouze v drceném stavu.


Informativní parametry směsných jílů

Chemické parametry, zrnitostní analýza, technické parametry

Hodnota Jíl IBB Jíl WA Jíl WBTS
CHEMICKÁ ANALÝZA
SiO2 (%) 65 - 75 52 - 58 58 - 64
Al2O3 (%) 22 - 30 38 - 42 32 - 36
Fe2O3 (%) 0,8 - 1,4 1 - 2 max. 1,5
CaO (%) 0,2 0,2 0,3
MgO (%) 0,2 0,3 0,2
K2O (%) 0,6 1,1 0,6
Na2O (%) 0,1 0,2 0,1
Ztráta žíháním (%) 8 - 11 12 - 14 11 - 14
RACIONÁLNÍ ANALÝZA
Jílové minerály (%) 60 83 70
Křemen (%) 30 4 20
Živec (%) - - -
ZRNITOSTNÍ ANALÝZA
Zbytek na sítě 2 mm (%) 0,2 - 2 stopy stopy
Zbytek na sítě 0,090 mm (%) 10 - 20 1 -2 3 - 8
Zbytek na sítě 0,063 mm (%) 13 - 25 1,5 - 5 4 - 12
> 63 µm (%) 19 2,5 5,6
63 - 40 µm (%) 2,3 1,2 2,1
40 - 20 µm (%) 7,8 15 6,6
20 - 10 µm (%) 8,5 15,3 9,1
10 - 4 µm (%) 12 21,8 12,6
4 - 2 µm (%) 6,3 13,9 11,2
< 2 µm (%) 44,1 30,3 52,8
Smrštění sušením (%) 5 4 - 5 4 - 5
Pevnost v ohybu po vysušení (MPa) 1,5 1,8 1,3
Žáruvzdornost (ž) 165 171 171
Organické látky (%) 2 0,6 1,5 - 3
Obsah karbonátu (%) max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1
Smrštění celkové 1250°C (%) 10 15 11 - 12
Nasákavost varem 1250°C (%) 13 6 9 - 10
Stupeň plasticity (Gp) 4 5,2 - 6,4 4,2 - 5,2
Stupeň jemnosti jílovitých minerálů (Ga) 6,7 7 6,7

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Jíly
Technické parametry - těžené jíly


Související odkazy

KERACLAY, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz