Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Charakteristika / Bentonity Bentonity pro slévárenství Bentonity pro stavebnictví Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi Bentonity na čištění odpadních vod Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Bentonity na čištění odpadních vod

Ekologická nezávadnost a přírodní původ bentonitu spolu s jeho sorpční, rekultivační a těsnící schopností jej předurčují k použití v ekologii a ochraně životního prostředí. Bentonit je v hojné míře využíván pro čištění odpadních vod znečištěných ropnými látkami, těžkými kovy apod. 

BENTONIT BA - 03

Je představitelem nové generace ekologicky nezávadných prostředků spolehlivě chránících životní prostředí. Speciální aktivace zajišťuje využití bentonitu pro čištění odpadních vod znečištěných ropnými produkty, emulzemi a disperzemi organických látek, barevnými koloidy, těžkými kovy apod.

Je určen výhradně pro čištění odpadních vod v čistírnách typu AKTIBENT.
Nevhodné použití v zemědělství, slévárenství a stavebnictví.


Technické parametry

Zobrazit tabulku v novém okně

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Bentonit BA-03


Související odkazy

KERAMOST, a.s.
Charakteristika / Bentonity



copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz