Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Charakteristika / Bentonity Bentonity pro stavebnictví Bentonity na čištění odpadních vod Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi Bentonity pro slévárenství Vysoušedlo Steliva Drcené kamenivo - Čedič Metakaolin Jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Charakteristika / Bentonity

Severočeské bentonity

Severočeské bentonity jsou těženy a upravovány od roku 1941. V roce 1969 byl na základě geologického průzkumu a vyhodnocení surovinových zásob uveden do provozu závod v Obrnicích u Mostu, zabezpečující svojí produkcí celé slévárenství v tehdejší ČSSR. Kvalita vstupní suroviny, její mohutné zásoby a zavádění moderních technologických úprav postavily KERAMOST, a.s. na úroveň předních evropských producentů upravených bentonitů.

Dalším vývojem bylo použití bentonitů rozšířeno do oblasti vysoušedel, rekultivačních materiálů pro důlní výsypky a písčité půdy, náplní čističek odpadních vod, chovatelských potřeb jako stelivo pro domácí kočky a do dalších oborů. Výroba stavebních a geologických bentonitů řady G poskytuje spolehlivý materiál pro stavební injektáže, výplachy vrtů a pro další odvětví pracující s bentonitovými suspenzemi. Význam severočeských bentonitů vzrostl v souvislosti s využíváním jejich vlastností při budování skládek odpadů, kde jsou aplikovány buď přímo jako minerální těsnění nebo jako komponent ve směsi s jinými zeminami, čímž prokazuje neocenitelné služby při ochraně životního prostředí.

Dlouholetý export do řady evropských zemí je dokladem stabilizované výroby i surovinových zdrojů. Spolupráce s našimi i evropskými odborníky zabezpečuje dynamický rozvoj sortimentu bentonitových výrobků v souladu s celosvětovým trendem i požadavky odběratelů.

Neaktivované bentonity

Tuto skupinu tvoří sušené a mleté přírodní vápenato-hořečnaté bentonity pocházející převážně ze severočeských těžebních lokalit.

BENTONIT 75 je jakostní neaktivovaný bentonit určený k přípravě formovacích směsí pro odlitky s krátkou dobou lití do max. 15 sekund. Zároveň je vhodný pro oživování výplňových formovacích směsí.

Další možná použití: flokulační zatěžkávadlo při čištění odpadních vod, pufr pro zvýšení nepropustnosti zemin, zádržnosti vláhy a živin v půdě, práškové hasivo, zahušťovadlo zemědělských odpadů a kejd, plastifikační přísada malt, omítek a keramických hmot.

Aktivované bentonity

Jsou vyráběny ze selektivně těžených surovin, homogenizovaných, šetrně sušených a mletých. Uhličitan sodný se přidává do přirozeně vlhkého natěženého bentonitu v hnětacích strojích. Celý proces výroby je důsledně kontrolován a řízen. Aktivované bentonity jsou vhodné k přípravě modelových i jednotných formovacích směsí pro všechny druhy slitin.

Další možná použití: plastifikační přísada malt, betonů a keramických hmot, protikrustační přísada do hnojiv,  zahušťovadlo zemědělských odpadů, pufr pro zvýšení nepropustnosti zemin. 

Skladovatelnost bentonitů

V suchém prostředí neomezená.

Balení a expedice

ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001

Výroba bentonitů podléhá systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a systému řízení environmentálního managementu v souladu s ČSN EN ISO 14001.

Zkoušení

Podle ČSN 72 1077 a interních předpisů.

Servis

Našim odběratelům poskytujeme bezplatný servis. Provádíme rozbory formovacích směsí a poradenskou službu. Doporučíme nejvhodnější známku bentonitu pro vaší slévárnu.


Průměrné chemické složení zpracovávaných surovin

Chemické složení Obsah
Obsah montmorillonitu 65,0 - 80,0 %
SiO2 50,0 - 57,0 %
Al2O3 15,7 - 17,3 %
Fe2O3 8,8 - 17,3 %
FeO 0,1 - 1,0 %
MnO 0,1 - 0,3 %
MgO 2,5 - 3,5 %
CaO 1,7 - 3,1 %
Na2O 0,1 - 0,4 %
K2O 0,3 - 1,2 %
Li2O 0,1 %
P2O5 0,1 %
H2O+ 5,3 - 6,3 %

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Bentonit BA-03
Bezpečnostní list - Bentonit aktivovaný s uhlíkem
Bezpečnostní list - Bentonit aktivovaný
Bezpečnostní list - Bentonit neaktivovaný

Související odkazy

Videoprezentace - výroba bentonitů

KERAMOST, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz