Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Bentonity Bentonity pro stavebnictví Bentonity na čištění odpadních vod Charakteristika / Bentonity Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi Bentonity pro slévárenství Vysoušedlo Drcené kamenivo - Čedič Steliva Metakaolin Jíly Znělec Šamotová hmota Kaoliny Keramické hmoty Kamenivo - pískovec

Bentonity pro stavebnictví

Bentonity pro stavební účely jsou selektivní těžbou a technologickou úpravou zaměřeny na využití jejich výjimečných geologických vlastností. Tyto bentonity se vyznačují vysokými bobtnacími schopnostmi, nepropustností mixovaných a zhutněných vrstev a těsnícími účinky při sanaci a výstavbě nádrží, vodních děl a skládek. Dále se stavební bentonity využívají jako suspenze při vrtných pracích, pro zpevnění nestabilních podloží, při hlubinném zakládání apod. Specifické vlastnosti těchto bentonitů umožňují využití dále jako plastifikační přísada pastovitých hmot, omítek, malt a betonů.

Bentonit GA

Je určen pro standardní práce v oblasti vrtného průmyslu, stavební injektáže, těsnění vodních staveb.

Bentonit GAE

Výrobek je určen pro náročné práce v oblasti hlubinných vrtů, injektáží v nestabilních podložích, výstavby a těsnění vodních děl, podloží a uzávěry skládek.

Alternativní použití

Pro výrobu suspenzních hnojiv, plastifikační přísada pastovitých hmot, omítek, malt, betonů, granulační stabilizátor v betonových výrobcích.

Nevhodné použití

Čištění odpadních vod.

Ekobent

Jemnozrnný bentonitový přípravek se širokou použitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit charakteristický vysokým obsahem montmorillonitu - aktivního minerálu určujícího jeho vynikající vlastnosti.

Sorpční schopnost k zachycení

Rekultivační schopnost

Těsnící schopnost

Bentonit 75

Použití jako pufr pro zvýšení nepropustnosti zemin, práškové hasivo, plastifikační přísada malt, omítek a keramických hmot.


Technické parametry

Zobrazit tabulku v novém okně

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Bentonit aktivovaný
Bezpečnostní list - Bentonit neaktivovaný


Související odkazy

KERAMOST, a.s.
Charakteristika / Bentonity

Fotogalerie

Stavebnictví Schéma vrtané studny


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz