Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Drcené kamenivo - Čedič Bentonity Charakteristika / Bentonity Bentonity pro slévárenství Bentonity pro stavebnictví Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi Bentonity na čištění odpadních vod Vysoušedlo Steliva Znělec Metakaolin Jíly Keramické hmoty Šamotová hmota Kaoliny Písek a kamenivo

Bentonity s vyššími užitnými vlastnostmi

Nabídka společnosti KERAMOST, a.s. zahrnuje bentonity vhodné i pro využití jako plnivo do barev, plnivo do krmiv, přípravek k odstraňování strusky nebo bentonitové granuláty s použitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. 

Plnivo do barev

Bentonit BY

Aktivovaný, sušený a jemně mletý bentonit, který je určen především pro výrobu barviv. Zajišťuje vylepšení kryvosti, otěruvzdornosti, přilnavosti, plasticity a také pojivosti ostatních složek barvy.

Přípravek k odstraňování strusky

Bentokol K 1

Neaktivovaný bentonitový přípravek pro odstraňování strusky slouží ke snadnému odstranění oxidů a nečistot z povrchu taveniny ve slévárenských pánvích a tavících pecích. Je spolehlivým prostředkem k odstranění struskových vad odlitků. Je charakterizován bodem puchnutí, který leží mezi 900 až 1150 ˚C a zrnitostí 0 - 2,0 mm.

Bentonitový granulát

Ekobent B

Jemnozrnný neaktivovaný bentonitový přípravek se širokou použitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit charakteristický vysokým obsahem montmorillonitu - aktivního minerálu určujícího jeho vynikající vlastnosti. Přípravek má sorpční schopnosti (zachycování pachů a tekutin), rekultivační schopnosti (zúrodňování písčitých půd a zadržování vláhy), těsnící schopnosti (utěsňování staveb, vodních nádrží a podloží). Slouží také k zajištění nepropustnosti podloží parkovacích, skladovacích a montážních ploch s možným nebezpečím úniku škodlivin do spodních vod.


Technické parametry

Zobrazit tabulku v novém okně

Připojené dokumenty

Bezpečnostní list - Bentonit neaktivovaný
Bezpečnostní list - Bentonit aktivovaný


Související odkazy

KERAMOST, a.s.
Charakteristika / Bentonitycopyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz