Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

MVK Chomutov 2023 Velký test steliv 2020 30 let KERAMOST, a.s. Spring Star Show 2020 Truck Trial - Braňany u Mostu, 29.4. a 30.4. 2023 23. Bentonitová konference Metal Kielce 2018 Mezinárodní výstava koček 2019 Výstava koček opět v Mostě 22. Bentonitová konference 21. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček v Mostě Redesign obalů steliv pro kočky 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen FOND-EX 2014 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 Bentonitová konference 2013 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! FOND-EX 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Štěpení KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2012 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitová konference 2011 Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitový zpravodaj Sen zvířat 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most Propet 2011

19. Bentonitová konference

Jak je již dobrým pravidlem, i v letošním roce uspořádala akciová společnost KERAMOST odbornou
a mezi slévárenskými odborníky uznávanou a vysoce ceněnou „Bentonitovou konferenci“. Přestože se jednalo o již 19. ročník, v žádném případě nelze mluvit v této souvislosti o zaběhlém stereotypu a neměnné podobě této akce. Konference se totiž tentokráte konala v prostorách hotelu Atlantida v krásném prostředí a v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady, čehož bylo využito také při organizaci a plánování odborné exkurze v podzemním výzkumném centru URC Josef. Hlavním cílem samozřejmě zůstává i nadále informovat o novinkách, problémech a teoretických i praktických řešení ve slévárenské praxi ve formě vybraných přednášek a témat ke společné diskuzi.

Pozvání na konferenci přijalo 40 hostů (stejně jako v loňském roce) a většina z nich potvrdila také ubytování. Konference se zúčastnilo také 14 vybraných odborných zaměstnanců včetně 4 zástupců vedení společnosti KERAMOST, a.s., kteří se věnovali po celou dobu konání akce hostům. Mezi významné hosty patřili: Ing. Machuta PhD. z Technické univerzity v Liberci, Ing. Šťástka z ČVUT – fakulty stavební, Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. z Technické univerzity v Košicích, Ing. Alois Neudert, Ph.D., Dipl. Ing. Ronny Heyer ze společnosti Imerys Metalcasting Germany GmbH. Jako zástupce báňského úřadu přijal pozvání předseda OBÚ Most, Ing. Dušan Havel, MPA.

Konferenci zahájil proslovem Ing. Jiří Fíla, generální ředitel KERAMOST, a.s., který přivítal všechny hosty včetně jmenování těch nejvýznamnějších. Následně Ing. Zdeněk Vyskočil seznámil účastníky exkurze s podrobným harmonogramem akce.

Po společném obědě se hosté přesunuli do nedalekého přístaviště, kde již kotvil připravený parník. Rychlý přesun hostů do místa odborné exkurze (Stará Živohošť – Smilovice) byl tedy efektivně spojen s výhledem na malebnou přírodu s relaxací. Exkurze probíhala v centru experimentální geotechniky – výzkumném parku Josef, který je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě a řadí se mezi prestižní pracoviště ČVUT. Ing. Jiří Šťástka seznámil hosty s celou řadou probíhajících experimentů, včetně stěžejního projektu na výzkum vhodného materiálu pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, kde se testují geotechnologické vlastnosti bentonitu z produkce firmy KERAMOST, a.s. Pro hosty byla také připravená praktická část, při které měli možnost navštívit bývalou zlatonosnou štolu Josef, která je nyní nově zprovozněna a probíhá v ní většina výzkumných aktivit. Nejpůsobivější pak byla prohlídka podzemní kaverny, nazývané též „katedrála“. Její objem je zhruba 10.000 m3 a je přístupná z dalších dvou výškových úrovní štol: z +20 m a z +40 m. V katedrále hosté spatřili nejen výrazné zlatonosné křemenné žíly, ale ve vynikající akustice si zde vyslechli ukázky klasické reprodukované hudby.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

1) Vlhkost bentonitových formovacích směsí

(přednášel Ing. Alois Neudert, PhD.)

Regulace vlhkosti je základní úkol řízení kvality jednotné formovací směsi. Obsah vody je jediný parametr, který můžeme plně ovlivňovat, protože v mísiči dodáváme více jak polovinu výsledné vlhkosti. Obsah ostatních složek formovací směsi nemůžeme tak intenzivně měnit. Změna obsahu aktivního bentonitu, obsahu uhlíkaté přísady nebo obsahu vyplavitelných látek probíhá za normálních okolností jen velmi pomalu. Podstatné je, že kritérium pro navlhčení formovací směsi není její vlhkost, ale spěchovatelnost. To jestli je směs suchá nebo mokrá poznáme podle spěchovatelnosti. Neznáme-li přesné složení, nemůžeme dopředu předepsat přesnou hodnotu vlhkosti.

To, jestli při správné spěchovatelnosti není očekávaná vlhkost, je signálem pro hledání příčin. Okamžitě ale musíme pokračovat se stejnou vlhkostí, teprve až odstraníme příčinu změny, tak nám směs dovolí (přikáže) změnit vlhkost. Všechny technologické vlastnosti, jako pevnosti, prodyšnost
a podobně, jsou silně závislé na navlhčení. Pokud nemáme správnou spěchovatelnost, tak naměřené hodnoty nelze bez přepočtu správně hodnotit. Často opomíjenou hodnotou je vlhkost vratu před vstupem do mísiče. Tento parametr je, zvláště u rychlomísičů, rozhodující pro houževnatost formovací směsi.

2) Využívání odpadů s bentonitem ze slévárenství

(přednášel Ing. Vladimír Bláha (Empla AG spol. s r.o.)

Odpady z odlévání obsahující bentonity (většinou degradované) jsou surovinami vhodnými pro recyklaci či využívání k rekultivacím či jiným terénním úpravám či souvisejícím činnostem mohou být předávány partnerským organizacím jako:

V dnešní době známe v praxi využití odpadů s obsahem bentonitů zejména jako:

Mimo bentonitové směsi jsou využívány v praxi i receptury jiné, které však vlivem výskytu složek receptur mohou přinášet komplikace se shodou s limity tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 sb., nebo dokonce mohou přinášet pozitivitu ve směru k nebezpečným vlastnostem. Je zapotřebí si uvědomit, že pryskyřice (ač přidávány v nízkých koncentracích) ovlivňují zejména jakost výluhu poměrně zásadně. Písek je totiž vlastně vůči vodě jen inertním plnivem s naprostou majoritou. Voda se do něho zásadně nezasakuje a přichází tak do styku v pryskyřicemi. To vede z hlediska environmentálního k prioritě bentonitových směsí jako jedné z směsí environmentálně vhodných.

ZÁVĚR KONFERENCE

Pozdně odpolední a večerní program setkání probíhal v uvolněné neformální atmosféře a v družném hovoru účastníků na různá technická a obchodní témata. V devět hodin večer bylo připraveno pro účastníky konference překvapení v podobě uměleckého vystoupení mentalisty Jakuba Kroulíka.  

Následující den konference byl věnován privátním konzultacím s našimi odbornými pracovníky, kteří byli připraveni podat veškeré potřebné informace a zodpovědět dotazy týkající se konkrétních technologických problémů. Pro účastníky akce byl po celou dobu konání zajištěn kompletní servis včetně ubytování a stravování.

Ing. Jan Protivínský
vedoucí marketingucopyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz