Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

MVK Chomutov 2023 Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 30 let KERAMOST, a.s. Truck Trial - Braňany u Mostu, 29.4. a 30.4. 2023 23. Bentonitová konference Metal Kielce 2018 Mezinárodní výstava koček 2019 Výstava koček opět v Mostě 22. Bentonitová konference 21. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček v Mostě Redesign obalů steliv pro kočky 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference FOND-EX 2014 Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 Bentonitová konference 2013 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! FOND-EX 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Bentonitová konference 2012 Štěpení KERAMOST, a.s. Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitová konference 2011 Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitový zpravodaj Sen zvířat 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most Propet 2011

Bentonitová konference 2012

Na začátku měsíce června, konkrétně ve dnech 5. a 6. 6. 2012, uspořádala akciová společnost KERAMOST již 16. ročník Bentonitové konference. Ta se v letošním roce konala v hotelu Cascade v centru města Most, které je domovským regionem společnosti KERAMOST, a.s. - největšího českého producenta slévárenských bentonitů. Konference se tentokrát zúčastnilo bezmála šedesát významných hostů, mezi kterými nechyběli zástupci nejvýznamnějších slévárenských provozů. Mezi čestné hosty patřil Ing. Dušan Havel, MPA (předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě) a zahraniční partner ze společnosti S&B Industrial Minerals GmbH. Hosty přivítal generální ředitel akciové společnosti KERAMOST, Ing. Jiří Fíla, pod jehož patronací se celá konference konala.

V programu nechyběla oblíbená exkurze, kterou se společnost vždy snaží účastníkům konference představit nějaké charakteristické místo v severočeském regionu. Tentokráte padla volba na postupně rekonstruovaný areál zámku Korozluky, který byl vzhledem ke stále probíhajícím regeneračním pracím zpřístupněn pro veřejnost zcela nedávno. Korozlucký zámek je unikátní, protože byl postaven jako kopie italské neorenesanční vily, a takové stavby jsou v Česku jen dvě. Původní majitelé neměli zájem získat ho zpět v restituci, jelikož v obdobích, kdy byl zámek odborným zemědělským učilištěm, administrativní budovou státního statku a zbytečnou opuštěnou stavbou, postupně chátral. Celého zámeckého areálu se tedy ujal Ing. Miroslav Perout, který se rozhodl postupně zámku a zámeckému parku vrátit jeho původní podobu a krásu. V první části exkurze provedl Ing. Miroslav Perout účastníky exkurze interiérem zámku a seznámil je s jeho pohnutou avšak bohatou historií, která vedla až k současnému stavu. Druhá část exkurze byla věnována zámeckému parku a oboře s jeleny a daňky. Hosty zde poutavým výkladem prováděl Ing. Karel Drhovský, který je známý odborník v oblasti krajinářství a tvorby zahradní architektury na celé řadě zámeckých zahrad v České republice.

Po návratu z exkurze, započala přednášková část konference, do které byly zařazeny zajímavé přednášky od renomovaných slévárenských expertů. Následují stručné informace z jednotlivých prezentací:

Ing. Ivo Lána, Ph.D. (Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.) uvedl blok přednášek prezentací, která vysvětlovala výsledky nákladového hodnocení výroby bentonitových forem. Výroba formy má značnou důležitost, jelikož tvoří cca 10 – 20% vlastních nákladů odlitku. Základem bylo zjištění neúplných vlastních nákladů (NVN), které mohou pracovníci formovny přímo ovlivnit. Tyto náklady se dále dělí na materiálové (vtokový systém, formovací směs, jádra, atd.) a na zpracovací (mzdové náklady, energie). Byla dokázána závislost prokazující pokles NVN vyráběné formy na vzrůstající hrubé hmotnosti odlitků.

Druhý příspěvek s titulem „Nejčastější chyby v laboratoři aneb jak správně měřit“ představil pan Tibor Uherka (FORMSERVIS, spol. s r.o.). Přednáška byla věnována vývoji zkoušení formovacích materiálů, zkušebních zařízení a metodik, ale také začlenění pískových laboratoří do struktury sléváren od minulosti až po současnost.

Posledním příspěvkem byla přednáška Ing. Petry Strakošové Ph.D. (Tafonco a.s.), která pojednávala o využívání recyklátu z jádrových směsí jako nového ostřiva při oživení jednotné formovací směsi (JFS) pro ocel. Přídavek takovéhoto recyklátu částečně ovlivní granulometrickou skladbu JFS, přesto jsou hodnoty v tolerančním rozmezí a nemají zásadní vliv na povrchovou kvalitu ocelových odlitků. Pro provoz slévárny využívání recyklátu znamená pozitivum a to z pohledu likvidace odpadu, který je běžně klasifikován jako nebezpečný a následně také v podobě menší potřeby nákupu nových vstupních surovin.

Letošní již 16. ročník Bentonitové konference se opět stal příjemným místem k setkání odborníků, kteří měli možnost výměny praktických informací a zkušeností z prostředí malých i velkých slévárenských provozů. Právě společná diskuze během uplynulých let pomáhala vedení společnosti získávat názory, poznatky a požadavky na kvalitativní a technické parametry našeho širokého sortimentu slévárenských bentonitů. Na závěr bychom rádi poděkovali všem obchodním partnerům a zákazníkům za přízeň a důvěru. Těšíme se na další setkání třeba již na mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX, který se koná od 10. do 15. září 2012 na výstavišti v Brně.

 

Ing. Jan Protivínský, vedoucí marketingu

Fotogalerie

Zámek Korozluky foto 2 Zámek Korozluky - exkurze Prezence účastníků 2 Přednáška Ing. Ivo Lány, Ph.D. Zahájení konference Zámek Korozluky foto 4 Zahájení přednášek Přednáška p. Tibora Uherky Přednášky


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz