Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

Křest brožury Jak se sází strom 2011

KERAMOST, a.s. považuje snižování emisí oxidu uhličitého za klíčové opatření v boji proti klimatickým změnám. Proto jsme navázali spolupráci s Nadací Partnerství, která vytváří řadu projektů a grantů k naplnění tohoto cíle. Nadace Partnerství má za cíl pomáhat lidem v ochraně a zlepšování životního prostředí. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 238 miliónů korun 2 722 projektů.

I když společnost KERAMOST, a.s. se již ve své přímé těžební činnosti řídí ekologickými normami, rozhodla se nad rámec toho finančně podpořit vydání brožury Jak se sází strom. Očekávaný výtěžek z prodeje bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v České republice, kompenzující emise oxidu uhličitého, které pomáhají předcházet změnám klimatu a vytváří prostor pro volně žijící živočichy.

Brožura Jak se sází strom byla slavnostně pokřtěna na brněnském výstavišti dne 25. června 2011 ředitelem Nadace Partnerství MVDr. Miroslavem Kundratou, předsedou představenstva Ing. Jiřím Fílou a významným hostem - zpěvačkou Evou Pilarovou.

V brožuře se dočtete, jak správně vysadit strom tak, aby dobře rostl a aby se z něj mohly těšit i další generace. Důležité je znát nejen technologii výsadby, ale i vědět, kam můžeme strom vysadit, jaký druh zvolit, že je v krajině nutné strom chránit proti okusu zvěří a ve městě zase proti vandalismu lidí. Dočteme se v ní také, jaké má strom ve městě či v krajině funkce nebo jak zapojit do výsadby širokou veřejnost.

 

Fotogalerie

Křest brožury Jak se sází strom Křest brožury Křest brožury Křest brožury


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz