Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

20 let pod logem KERAMOST, a.s.

V 80. letech 19. století byly položeny základy dnešní akciové společnosti KERAMOST, a.s., a to v oblasti Teplic a Kadaně. Kolem roku 1880 vznikly totiž na sobě nezávislé továrny na výrobu keramického zboží a to v Braňanech firma F. W. Müller zaměřená na produkci kameninového stavebního a kanalizačního zboží a firma Pötzolt v Kadani orientovaná na plavený kaolin a šamotové žárovzdorné výrobky. Tyto firmy se v průběhu let měnily, fúzovaly, i přejmenovávaly nejčastěji podle panujícího politického klimatu. Současně působily v tomto regionu i další menší společnosti zabývající se těžbou a úpravou především nemetalických surovin. Existence těchto společností a továren byla založena na velkých zásobách surovin v Mostecké a Kadaňské pánvi a na silně se rozvíjejícím průmyslu v této oblasti. Důležitou podmínkou byla také blízkost uhelných dolů, neboť všechny používané technologie jsou značně energeticky náročné. Historicky nedávno byly tyto továrny a provozovny soustředěny po znárodňovacích a delimitačních peripetiích do Severočeských keramických závodů Most ve formě výrobních závodů v Obrnicích, Děčíně a Kadani. K nim přibyl v roce 1981 i závod Brník u Kostelce nad Černými lesy a v roce 1979 závod Kamenina v Háji u Duchcova. 

V celé historii předchůdců akciové společnosti KERAMOST, a.s. snad nebylo dramatičtějšího období než právě uplynulých 20 let. Společnost prošla procesem privatizace, dále vlastní restrukturalizací, byla přeskupena výroba, pro neefektivnost byly zastaveny závody Kamenina v Háji u Duchcova, DTZ v Chanově u Mostu a pálená výroba v Prunéřově. Byly likvidovány úvěrové zátěže. Opačným směrem byly směrovány nemalé investice do strategie na území Slovenské republiky, provedeno začlenění konkurenční firmy LITH s.r.o. do struktury společnosti. Dále v roce 2012 z rozhodnutí jediného akcionáře došlo k ukončení činnosti v tzv. závodové organizační architektuře a došlo k rozdělení společnosti KERAMOST a.s. odštěpením, a tak vznikly další 4 společnosti. 

KERAMOST a. s. se dokázala vypořádat v čase se všemi ekonomickými turbulencemi 90. let minulého století i v době nedávno minulé. K tomu přispěla jednak diverzifikace výrobního programu, dále relativně pevná organizační struktura, stabilní personální struktura a rovněž i vysoké hodnocení ze strany obchodních partnerů, mezi které patří i peněžní ústavy. 

Společnost KERAMOST a.s. funguje na trhu pod tímto názvem od 1. 1.1994 a má pod tímto názvem takřka 20ti letou historii. Je klasickým představitelem české obchodní společnosti, která za použití bezodpadových technologií těží a zpracovává velmi kvalitní nerostné nemetalické suroviny z vlastních lokalit. Je výhradně v držení českých vlastníků a úspěšně podniká pomocí českého kapitálu. 

Základní kapitál společnosti KERAMOST, a.s. činí více než 90 mil. Kč a zaměstnává 249 zaměstnanců. Jako velkovýrobce a dodavatel surovin prožívá všechny výkyvy oborů, v nichž má své odběratele, avšak svojí flexibilitou a šíří sortimentu je eliminuje a nabízí nová řešení. Výrobkové portfolio svým složením zajišťuje stabilitu společnosti a tak její tržby za výrobky a služby jsou na trvalém vzestupu. Totéž se dá říci i o exportu, který činí 2/3 celkového obratu.

Široký sortiment moderních produktů je neustále doplňován o inovace produktů požadovaných evropským trhem a představuje tak dobrou výchozí bázi pro budoucí období. Výrobky i systémy řízení kvality jsou certifikovány podle evropských norem, podnikatelské záměry jsou opřeny o mohutné zásoby vlastních kvalitních surovin, dlouholeté zkušenosti a invenci kompetentních odborníků. Za samozřejmost se považuje respektování zájmu zákazníka.

V tuto chvíli je zcela jistě možné konstatovat, že se KERAMOST, a.s. řadí mezi světové lídry v oblasti těžebního průmyslu. 

Dvacetileté výročí je ideální příležitostí k poděkování všem, kteří KERAMOST, a.s., na jeho cestě doprovází a bez nichž by se rekapitulace dvacetiletého působení na trhu nenesla v takto optimistickém duchu. Pevně věříme, že vstup do dalšího desetiletí firemní historie bude úspěšné pro nás, zákazníky i obchodní partnery akciové společnosti KERAMOST. Ne nadarmo je činnost v této společnosti charakterizována motem: „…JSME VE FORMĚ“.
 

Ing. Jiří Fíla, generální ředitel a vedení akciové společnosticopyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz