Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

Bentonitová konference 2013

Stejně jako každý rok uspořádala společnost KERAMOST, a.s. odbornou a mezi slévárenskými odborníky uznávanou a vysoce ceněnou „Bentonitovou konferenci“. Jednalo se již o 17. ročník této specifické akce, která je vždy uspořádána s cílem informovat o novinkách, problémech a teoretických i praktických řešeních ve slévárenské praxi, a to vše ve formě vybraných přednášek a témat k diskuzi.

Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 24. a 25. září 2013 v  prostorách mosteckého hotelu Cascade. Hosty osobně přivítal člen představenstva a generální ředitel akciové společnosti KERAMOST, Ing. Jiří Fíla, který představil významné hosty konference a bohatý program včetně harmonogramu jednotlivých přednášek. 

Při příležitosti takto významného setkání mnoha slévárenských odborníků byla předána ocenění, poděkování a dárkové předměty z rukou generálního ředitele třem jubilantům. Panu Otakaru Kudrnovi, za dlouholetou práci pro společnost KERAMOST a především pro provoz Obrnice, kde strávil řadu let jako ředitel. V současnosti působí pan Kudrna jako ředitel odštěpené akciové společnosti KERACLAY. Další ocenění patřilo panu Janu Petrákovi, bývalému servisnímu technikovi, který nedávno oslavil 70 let a v minulém roce odešel do důchodu. Panu Pavlu Pickovi, současnému servisnímu technikovi, jenž oslavil rovněž „kulatých“ 50 let. 

Pro účastníky konference byl připraven zajímavý program, který kromě již avizovaných odborných přednášek zahrnoval také tématickou exkurzi do slévárenského provozu firmy „TESAS“ (Teplická strojírna s.r.o.). Ve slévárně hosty přivítali průvodci slévárnou, pan Ing. Václav Kořínek (obchodní oddělení) a pan Daniel Míka (vedoucí TPV). K vidění zde byly technologie a postupy při výrobě odlitků z šedé litiny, které při ruční výrobě dosahují hmotnosti až 3.000 kg. Odlitky z chromované litiny mají maximální váhu při ruční i strojní výrobě max. 200 kg. Rozměrné a hmotné odlitky jsou formovány ručně do sušené formy z přírodních formovacích směsí (včetně bentonitových pojiv z produkce KERAMOST, a.s.). Menší odlitky s nižší hmotností jsou formovány ručně nebo strojně do syntetických formovacích směsí. Jádra jsou převážně vyráběna ručně ze směsi CT-CO2. Mezi nejzajímavější a precizní hotové výrobky patřila především umělecká litina v podobě luceren, ozdobných dílů plotu, boků laviček a odpadkových košů. 

Po návratu z exkurze, započala přednášková část konference, do které byly zařazeny zajímavé přednášky od renomovaných slévárenských expertů informující stanovování ekologických parametrů směsných bentonitů, parametrech jednotných bentonitových směsí ve slévárnách a provozních zkušenostech se směsnými bentonity ve slévárně. Jednou z přednášek byla také vzpomínka na celosvětově uznávaného slévárenského odborníka a specialistu dlouhodobě spolupracujícího s firmou KERAMOST,a.s., Ing. Antonína Hrušku, MASc. a jeho dílo. 

Letošní již 17. ročník Bentonitové konference se opět stal příjemným místem k setkání odborníků, kteří měli možnost výměny praktických informací a zkušeností z prostředí malých i velkých slévárenských provozů. Právě společná diskuze během uplynulých let pomáhala vedení společnosti získávat názory, poznatky a požadavky na kvalitativní a technické parametry našeho širokého sortimentu slévárenských bentonitů. Na závěr bychom rádi poděkovali všem obchodním partnerům a zákazníkům za přízeň a důvěru.

Těšíme se na další setkání třeba již na mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX, který se koná od 29. září do 3. října 2014 na výstavišti v Brně.

Fotogalerie

Konference_2013_prezence_03 Konference_2013_prezence_01 Konference_2013_prezence_02 Konference_2013_přednáška ing. Fošuma Konference_2013_přednáška ing. Pajerski Konference_2013_přednáška ing. Pazderky Konference_2013_přednáška P. Picka Konference_2013_přednáška P. Svaka Konference_2013_zahájení


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz