Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

22. Bentonitová konference

Akciová společnost KERAMOST zorganizovala v červnu tohoto roku již 22. ročník u odborné veřejnosti známé a oblíbené akce pod názvem „Bentonitová konference“. Jedná se o tradiční setkání slévárenských odborníků, zástupců z akademického prostředí a vybraných zaměstnanců KERAMOST, a.s. Letošní konference se konala v neformálním prostředí  rekonstruovaných prezentačních prostorách Distillery Land – firmy Rudolf Jelínek a.s. ve Vizovicích. Takovýto formát umožňuje spojení odborného a mnohdy náročného programu přednášek se společenským zážitkem.

Pozvání na konferenci tentokráte přijalo 42 hostů (o 1 méně než v loňském roce). Za akciovou společnost KERAMOST se zúčastnilo 7 odborných zaměstnanců, kteří se věnovali po celou dobu konání akce všem hostům.

Mezi významné hosty patřili:
- Prof. Ing. Petr Jelínek CSc. (VŠB TU Ostrava),
- Ing. František Mikšovský CSc. (VŠB TU Ostrava),
- Doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. (Technická univerzita v Košicích),
- Ing. Ján Koščo, PhD. (ENERGOGAZ, a.s. a Technická univerzita v Košicích),
- Doc. Ing. Jiří Machuta, PhD. (Technická univerzita v Liberci),
- Ing. Alois Neudert, Ph.D.,
- Ing. Lucie Hausmannová (SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů),
- Ing. Jiří Šťástka, Ph.D. (ČVUT Praha - Fakulta stavební)
- Ing. Jadwiga Kaminska, PhD. (Krakov – Institut odlewnictwa)

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Ing. Zdeněk Vyskočil přivítal všechny hosty, včetně jmenování těch nejvýznamnějších. Byla sdělena informace o personálních změnách v pozici generálního ředitele firmy KERAMOST, a.s. od 1.7. 2018. Po seznámení účastníků s podrobným harmonogramem akce následoval tematicky zvolený přípitek „rituál s hruškou“. Ing. Zdeněk Vyskočil dále seznámil hosty s otevřením nového ložiska Braňany VI, kde se nachází vysoce termostabilní materiál. Informoval o nových recepturách v oblasti slévárenských bentonitů a o rozvíjející se spolupráci na polském trhu.

EXKURZE

Pro hosty konference byla připravena exkurze, na které se mohli seznámit s historií výroby v akciové společnosti RUDOLF JELÍNEK. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Exkurzní trasa zahrnovala návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost. Součástí prohlídky také byla ukázky rektifikace (zušlechťování destilátů) a pálenice pro první destilaci včetně fermentace (kvašení).

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

ZÁVĚR KONFERENCE

Pozdně odpolední a večerní program setkání probíhal v neformální přátelské atmosféře a v družném hovoru účastníků na různá odborná technická a obchodní témata. K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Čardáš z Bojkovic celou řadu lidových písní. Součástí byla také ukázka tanečního vystoupení v krojích včetně výuky tanců pro hosty konference.

Na závěrečný den této akce byla naplánována pouze společná snídaně v hotelu Garni Zlín, kdy se při neformální diskuzi řešily dotazy směřované na naše technické pracovníky, pana Ing. Jiřího Pazderku a pana Pavla Picka. Obdrželi jsme také několik vzorků slévárenských směsí pro rozbor v laboratoři Obrnice a dalšímu vyhodnocení. Následně již proběhlo oficiální a přátelské rozloučení se všemi hosty.

 

Ing. Jan Protivínský
vedoucí oddělení obchodních vztahůcopyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz