Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

20. Bentonitová konference

Bentonitová konference je slévárenskými odborníky vnímána jako každoroční významná událost, při které se vždy na neutrální půdě setkávají zástupci vysokých škol, slévárenských provozů a KERAMOST, a.s. jakožto producenti nerostných surovin a dalších produktů používaných v tomto oboru. Letošní ročník konference byl připravován ve slavnostním duchu, jelikož se jednalo o jubilejní 20. ročník v pořadí. Je to opravdu dlouhá doba od první bentonitové konference, která se konala v roce 1996. Pokud bychom se rozhodli bilancovat a provést jakýsi souhrn výsledků, můžeme konstatovat, že za dobu konání bentonitových konferencí jsme přivítali více než 1000 hostů, zaznělo přibližně 100 odborných přednášek, vystřídali jsme 5 různých míst konání a hosté se zúčastnili 20 tématických exkurzí. I přes zmiňovaná úctyhodná čísla a údaje zůstává hlavním cílem bentonitových konferencí vzájemná komunikace a předávání informací o novinkách, problémech a teoretických i praktických řešení ve slévárenské praxi. Pro takto významný ročník konference bylo poprvé zvoleno místo konání na Moravě ve vyhlášeném a známém Vinařství U Kapličky, které nabízí dostatečnou kapacitu, konferenční prostory a především idylické umístění mezi moravskými vinicemi na kopci s výhledem na vodní nádrž Nové Mlýny. Pozvání na konferenci přijalo 48 hostů (o 8 více než v loňském roce). Za akciovou společnost KERAMOST se zúčastnilo 10 odborných zaměstnanců, kteří se věnovali po celou dobu konání akce všem hostům.

Mezi významné hosty patřili:

- Ing. Jiří Machuta PhD. z Technické univerzity v Liberci,

- Prof. Ing. Petr Jelínek CSc. z VŠB TU Ostrava,

- Ing. František Mikšovský z VŠB TU Ostrava,

- Ing. Jiří Šťástka z ČVUT – fakulty stavební,

- Doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. z Technické univerzity v Košicích,

- Ing. Ján Koščo, PhD. z Technické univerzity v Košicích,

- Ing. Alois Neudert, Ph.D.,

- Alena Pavlicová z Fakulty strojního inženýrství - Ústavu strojírenské technologie

- Dipl. Ing. Ronny Heyer ze společnosti Imerys Metalcasting Germany GmbH.

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Konferenci zahájil proslovem Ing. Zdeněk Vyskočil, obchodní ředitel KERAMOST, a.s., který omluvil nepřítomnost generálního ředitele v neodkladné pracovní záležitosti a následně přivítal všechny hosty včetně jmenování těch nejvýznamnějších. Hostům byla předána informace o neúčasti akciové společnosti KERAMOST, a.s. na letošním Mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX, z důvodů již dále neakceptovatelných podmínek ze strany veletržní správy. Takto "ušetřené" nevynaložené finanční prostředky budou věnovány do naší laboratoře a poskytovaného servisu slévárnám. Po seznámení účastníků s podrobným harmonogramem akce následoval slavnostní přípitek k jubilejnímu konání 20. ročníku bentonitové konference a poté již společný oběd.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

1) Novinky v oblasti slévárenství, příprava otvírky nového ložiska, představení nového produktu EKORIBENT, trendy ve slévárenství a ohlédnutí za uplynulými ročníky konference - Ing. Zdeněk Vyskočil, KERAMOST, a.s.

2) Příprava nového bentonitu EKORIBENT - Ing. Alois Neudert, PhD.

3) Elektrická vodivost vodního výluhu - Ing. Jiří Pazderka, KERAMOST, a.s.

4) Kvalita vody a bentonitové směsi - Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., VŠB TU Ostrava

EXKURZE

Hosty konference zaujala tématická exkurze v podobě prohlídky vinic, které se rozprostírají na výměře necelých 100 ha na jihovýchodních, jižních a jihozápadních svazích viničních tratí U Kapličky, Plochovy, Kalvárie, Novomlýnský svah, Nová hora a Růžový vrch v katastru obce Zaječí ve Velkopavlovické podoblasti. Následně byli hosté rozděleni do dvou skupin, které postupně procházely celý proces tvorby vína - lisovnu, vinařské sklepy i lahvovnu, včetně odborného výkladu a postupným degustováním 7 vzorků vín s výkladem sommeliéra. Zajímavostí pro hosty bylo zmínění „čiření“ (čištění, krášlení) vína pomocí mletého bentonitu.

ZÁVĚR KONFERENCE

Pozdně odpolední a večerní program setkání probíhal v uvolněné neformální atmosféře
a v družném hovoru účastníků na různá technická a obchodní témata. K tanci i poslechu hrála 4 členná cimbálová skupina, a jelikož se jednalo o jubilejní ročník, nemohl chybět ani ohňostroj, který ozářil noc nad místními vinicemi. Následující den konference byl věnován privátním konzultacím s našimi odbornými pracovníky, kteří byli připraveni podat veškeré potřebné informace a zodpovědět dotazy týkající se konkrétních technologických problémů. Pro účastníky akce byl po celou dobu konání zajištěn kompletní servis včetně ubytování
a stravování.

 

Ing. Jan Protivínský
vedoucí oddělení obchodních vztahůcopyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz