Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

Jsme členy Těžební unie

Těžební unie České republiky (TU) je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.

K 2. 10. 2014 čítal počet členů Těžební unie 115 společností mezi které se řadí:

Teze Těžební unie

Hlavním cílem TU je udržitelné hospodaření s nerostnými surovinami, které bere ohled na společenské i ekonomické zájmy. Mimořádný význam je kladen především na ochranu životního prostředí. Snahou TU a jejich členů je tedy především vytvářet dobré podmínky pro účelné a hospodárné využívání přírodního bohatství.

Záleží nám na tom, aby místa dotčená předešlou těžební činností působila v krajině co nejméně rušivě. Rekultivace, účelně projektované a prováděné, zachovávají a posilují ekologickou stabilitu krajiny.

Propagujeme nové, ekologicky nezávadné a šetrné technologie, metody výrobních procesů a inovační postupy, stejně jako účinné monitorovací systémy.

Korektnost a otevřenost jednání je pro nás nezbytná.

 

Více informací včetně celkového seznamu členů naleznete na stránkách Těžební unie ČR

www.tezebni-unie.cz

Fotogalerie

Těžební unie


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz