Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

Štěpení KERAMOST, a.s.

Společnost KERAMOST, a.s. funguje na trhu pod tímto názvem od 1. 1. 1994 a má tedy téměř 20ti letou historii. Je stabilním partnerem pro své dodavatele i odběratele a mimo jiné i prověřeným klientem pro peněžní ústavy v České republice.

Akciová společnost KERAMOST se dokázala vypořádat v čase se všemi ekonomickými turbulencemi 90. let minulého století i v době nedávno minulé. K tomu přispěla jednak diverzifikace výrobního programu, dále relativně pevná organizační struktura, stabilní personální struktura a rovněž i vysoké hodnocení ze strany peněžních ústavů a zdá se, že dosáhla svého vrcholu ve svém oboru, je nejlepší a tedy je nejvyšší čas opět něco změnit nebo zlepšit.

Dovolujeme si vám tedy oznámit, že na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti KERAMOST, a.s. došlo s účinností k 31.12.2012 k rozdělení společnosti se vznikem 4 nových nástupnických akciových společností. Počínaje tímto dnem rozdělovaná společnost KERAMOST, a.s. nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na tyto nově vznikající nástupnické společnosti:

  1. KERACLAY, a.s., se sídlem Brník 76, 281 63  Oleška, IČ: 29140277 (těžba a zpracování jílů a keramických hmot)
  2. KERAKAOLIN, a.s., se sídlem Polní 638, 432 01  Kadaň, IČ: 22801201 (těžba a zpracování kaolinu, metakaolinu a písku)
  3. KERAIN, a.s., se sídlem Žatecká 1899/25, 434 01  Most, IČ: 22801219
  4. KERAOUT, a.s., se sídlem Guldenerova 485/3, 326 00  Plzeň, IČ: 29163391

Pro stávající zákazníky a partnery je níže k dispozici ke stažení oficiální dokument týkající se "Oznámení o právním nástupnictví". V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Projektu rozdělení se na nás neváhejte obrátit.


Připojené dokumenty

Oznámení o právním nástupnictví - KERAKAOLIN, a.s.
Oznámení o právním nástupnictví - KERACLAY, a.s.

copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz