Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

21. Bentonitová konference

Nedílnou součástí letošního roku bylo opět setkání slévárenských odborníků, zástupců akademického prostředí a vybraných zaměstnanců společnosti KERAMOST, a.s. Pro toto pravidelné setkávání se vžil název "Bentonitová konference", což je již známý a uznávaný pojem mezi slévárenskou obcí. Letošní konference byla již 21. v pořadí a konala se v nádherném prostředí jižních Čech v areálu pivovaru Regent. Tímto způsobem se snažíme komunikovat slévárenskou problematiku s našimi zákazníky a zástupci vysokých škol v příjemném prostředí a hlavně v neformální atmosféře.

Pozvání na konferenci tentokráte přijalo 43 hostů (o 5 méně než v loňském roce). Za akciovou společnost KERAMOST se zúčastnilo 10 odborných zaměstnanců, kteří se věnovali po celou dobu konání akce všem hostům.

Mezi významné hosty patřili:

- Prof. Ing. Petr Jelínek CSc. (VŠB TU Ostrava),

- Doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. (Technická univerzita v Košicích),

- Ing. Ján Koščo, PhD. (ENERGOGAZ, a.s. a Technická univerzita v Košicích),

- Ing. Alois Neudert, Ph.D.,

- Ing. Lucie Hausmannová (SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů),

- Ing. Jiří Šťástka (ČVUT - Fakulta stavební)

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Ing. Zdeněk Vyskočil přivítal všechny hosty, včetně jmenování těch nejvýznamnějších. Následně byly slavnostně předány dárkové koše panu Ing. Josefu Havrdovi a Ing. Janu Chvátalovi (SLÉVÁRNA, spol. s r.o.) za umožnění provozních zkoušek s nasazením našich bentonitových pojiv. Dále koš obdržel Ing. Roman Křenek (Tatra Kopřivnice) jako svatební dar. Dárkovou kazetu obdržel také Ing. Ján Koščo, PhD. (ENERGOGAZ, a.s.), který oslavil 15.6. své 59. narozeniny. Poslední obdarovaný byl Ing. Jaroslav Lauerman (UNEX a.s., provoz Olomouc), který oslavil 9.6. jubilejní 60. narozeniny. Předávání proběhlo v dobré náladě a za mohutné podpory všech hostů. Po seznámení účastníků s podrobným harmonogramem akce následoval tématicky zvolený přípitek pivním speciálem pivovaru Regent a poté již probíhal společný oběd.

EXKURZE

Pro hosty konference byla připravena exkurze, na které se mohli seznámit s více než 600 let starou historií vaření piva v jednom z nejstarších pivovarů na světě - v třeboňském rodinném pivovaru Regent. Během cca 70 minutové prohlídky hosté konference navštívili nejdůležitější provozní části pivovaru. Začalo se na pivovarském nádvoří, na kterém je nově zrekonstruovaná kašna, ze které při slavnostních příležitostech teče pivo. Dále se pokračovalo přes varnu a další technologická zařízení do historického pivovarského podzemí, kde dozrává pivo vyráběné tradičním českým  způsobem. Hosté se dozvěděli o všech fázích výroby a postupech vaření piva.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

  1. Ing. Alois Neudert, Ph.D. (Poloprovozní zkoušky vývojových bentonitů firmy KERAMOST, a.s.)
  2. Ing. Vladimír Bláha (Odpady ze slévárenství a jejich hodnocení)
  3. Pavel Picek (Laboratorní zkouška aditiv do bentonitových směsí na snížení ekologických parametrů)

ZÁVĚR KONFERENCE

Pozdně odpolední a večerní program setkání probíhal v uvolněné neformální atmosféře a v družném hovoru účastníků na různá technická a obchodní témata. K tanci i poslechu hrála 2 členná kapela Two Faces, která hrála především tradiční české písně. Pro účastníky akce byl po celou dobu konání zajištěn kompletní servis včetně ubytování a stravování.

Na závěrečný den 21. Bentonitové konference byla naplánována pouze společná snídaně v hotelu Svět, kdy se při neformální diskuzi řešily dotazy směřované na naše technické pracovníky, pana Ing. Jiřího Pazderku a pana Pavla Picka. Obdrželi jsme také několik vzorků slévárenských směsí pro rozbor v laboratoři Obrnice a dalšímu vyhodnocení. Následně již proběhlo oficiální a přátelské rozloučení se všemi hosty.


Ing. Jan Protivínský
vedoucí oddělení obchodních vztahů







copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz