Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 23. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2019 Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s. Metal Kielce 2018 22. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček opět v Mostě 21. Bentonitová konference Výstava koček v Mostě 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Redesign obalů steliv pro kočky Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie FOND-EX 2014 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2013 Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! Štěpení KERAMOST, a.s. FOND-EX 2012 Bentonitová konference 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitová konference 2011 Sen zvířat 2011 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitový zpravodaj Propet 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most

Čtvrtstoletí KERAMOST, a.s.

Společnost KERAMOST, a.s. působí s tímto jménem od 1.1. 1994 a v letošním roce tedy slaví jubilejních 25 let úspěšného fungování na tuzemském i zahraničním trhu. Je klasickým představitelem české obchodní společnosti, která za použití bezodpadových technologií těží a zpracovává velmi kvalitní nerostné nemetalické suroviny z vlastních těžebních lokalit. Je od samého založení výhradně v držení českých vlastníků a úspěšně podniká pomocí českého kapitálu.

Vlastní surovinové zdroje

K dispozici má KERAMOST, a.s. vysoce kvalitní surovinu z naleziště severočeského hořečnato – vápenatého bentonitu z lokality Rokle, kde je intenzivně těženo od roku 1985, dále pak Černý vrch, Stránce a Braňany. Zásoby jsou odhadovány na dalších 500 let. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí využití bentonitu je kladen velký důraz na důsledně selektivní těžbu. V zahraničních lokalitách je společnost KERAMOST, a.s. vlastníkem lomu Lutila na Slovensku, které je nalezištěm s vysokým obsahem montmorillonitu (až 80 %).

Výrobkové portfolio

Fakta a čísla

V současné době činí roční tržby za prodej všech produktů téměř 400 milionů Kč a roční produkce se pohybuje na úctyhodných 150 tisících tunách. V jednotlivých výrobních provozech i administrativní budově zaměstnává KERAMOST více než 200 zaměstnanců. Jako výrobce a dodavatel surovin prožívá KERAMOST, a.s. všechny výkyvy oborů, v nichž má své odběratele, avšak svojí flexibilitou a šíří sortimentu je eliminuje a nabízí nová řešení. Výrobkové portfolio společnosti svým složením zajišťuje stabilitu firmy, a tak její tržby za výrobky a služby jsou na trvalém vzestupu. Totéž se dá říci i o exportu, který činí 2/3 celkového obratu. Široký sortiment moderních produktů je neustále doplňován o inovace produktů požadovaných evropským trhem a představuje tak dobrou výchozí bázi pro budoucí období. Výrobky i systémy řízení kvality jsou certifikovány podle evropských norem, podnikatelské záměry jsou opřeny o mohutné zásoby vlastních kvalitních surovin, dlouholeté zkušenosti a invenci kompetentních odborníků. Za samozřejmost se považuje respektování zájmu zákazníka. V tuto chvíli je zcela jistě možné konstatovat, že se KERAMOST, a.s. řadí mezi přední lídry v oblasti evropského těžebního průmyslu.
 
25. výročí je ideální příležitostí k poděkování všem, kteří KERAMOST, a.s., na jeho cestě doprovází a bez nichž by se rekapitulace pětadvacetiletého působení na trhu nenesla v takto optimistickém duchu. Pevně věříme, že vstup do dalších let bude úspěšné pro nás, zákazníky i obchodní partnery akciové společnosti KERAMOST, a.s. Ne nadarmo je činnost v této společnosti charakterizována mottem: „…JSME VE FORMĚ“.
 
Ing. Zdeněk Vyskočil
generální ředitel KERAMOST, a.s.copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz